top of page

O-Uchi-Gari

Seoi-Nage

Uki-Goshi

O-Soto-Gari

O-Goshi

Hiza-Guruma

Sasae-Tsurikomi-Ashi

De-Ashi-Harai

bottom of page